Toepassingen voor medewerkers

Medewerkers van Ziekenhuis Maas en Kempen dienen zich hiervoor tijdens de kantooruren te wenden tot de dienst informatica.

Informatie voor nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers kunnen diverse bronnen aanboren om de introductie zo vlot mogelijk en gestructureerd te laten verlopen.  Algemeen is er de “Welkombrochure” en “De Infodag”.

Nieuwe medewerkers van het verpleegkundig-paramedisch departement krijgen bovendien een peter of meter toegewezen en een introductie door de referentieverpleegkundige voor nieuwe medewerkers (Nik Bouchet, 089 509 754, n.bouchet@zmk.be).

Via de afdelingsspecifieke introductiebrochures kan u praktische en algemene informatie terugvinden i.v.m. de specifieke werking van de eigen dienst.

Webdesign door Bright Sites en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer