Over ons

ZMK wil voor de regio Noord-Oost Limburg een acuut algemeen regionaal ziekenhuis zijn, met focus op kwaliteitsvolle 2de lijns-zorgverlening, in nauwe samenwerking met ZOL als supraregionaal ziekenhuis. 

Rekening houdend met dit uitgangspunt, zijn er 7 pijlers waarop ZMK zich verder wenst te ontwikkelen:

  1. Acute internistische en chirurgische zorg met hoge, gestandaardiseerde kwaliteit en garantie op patiëntveiligheid;

  2. Moeder en kind;

  3. (Locomotorische) revalidatie;

  4. Geriatrie en zorgaanbod inspelend op de vergrijzing van de bevolking met chronische multipathologieën;

  5. Gerontopsychiatrie (in samenwerking met Medisch Centrum Sint Jozef Munsterbilzen);

  6. Kritieke diensten: Spoedgevallen, operatiekwartier en intensieve zorgen;

  7. Medisch-technische diensten (o.a. Medische beeldvorming, laboratoria en ziekenhuisapotheek) om bovenstaande diensten op een correcte wijze te ondersteunen en mogelijk te maken.

 

 

Onze locaties

Campus Maaseik

Camus MaaseikDirectie

Algemeen directeur
Hans Ramaekers

Financieel directeur
Jonathan Dherde

Verpleegkundig-paramedisch directeur
Johan Cox

Hoofdgeneesheer
Dr. Frank Claessens


Ziekenhuisparameters

Webdesign door Bright Sites en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer