Over ons

Ziekenhuis Maas en Kempen werd in 2001 opgericht onder het initiatief van de steden van Bree en Maaseik, samen met de netwerkpartners Ziekenhuis Oost-Limburg en Mariaziekenhuis Noord-Limburg. Ziekenhuis Maas en Kempen telt ongeveer 100 artsen, 550 personeelsleden en heeft een capaciteit van 213 bedden verspreid over 2 campussen, Campus Bree en Campus Maaseik.

Ziekenhuis Maas en Kempen wil als algemeen basisziekenhuis kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke basis zorg- en dienstverlening aanbieden, in nauwe samenwerking met alle andere zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen in de (Eu)regio en met de partnerziekenhuizen Ziekenhuis Oost-Limburg en Mariaziekenhuis Noord-Limburg.

Om deze doelstelling te realiseren heeft Ziekenhuis Maas en Kempen de afgelopen jaren haar zorgaanbod verbreed en verdiept. Nieuwe diensten werden opgericht en nagenoeg alle bestaande medische diensten werden verder uitgebouwd. Sinds de oprichting in 2001 steeg het aantal opnames met bijna 25% en verdubbelde het aantal dagopnames.

In de toekomst zal Ziekenhuis Maas en Kempen haar ziekenhuisactiviteiten concentreren op 1 nieuwe site, gelegen aan de Diestersteenweg in Maaseik. In het voorjaar van 2017 zullen de campussen van Bree en Maaseik verhuizen naar deze nieuwe locatie. Met het oog op het herstel van de patiënt is de duurzame structuur van het ziekenhuis geïntegreerd in het omliggende groene landschap. Het nieuwe ziekenhuis is een uitzonderlijke troef voor de zorg van de inwoners in de regio Noord-Oost Limburg.

Profilering Campus Bree en Campus Maaseik
Op Campus Bree kan men terecht voor revalidatie (ook ambulant), alle zorgen die te maken hebben met “moeder en kind” (kraamafdeling en kinderafdeling), geriatrie en kleine operaties/chirurgie die geen intensieve zorgen vereisen.

Op Campus Maaseik kan men terecht voor zowel opnames als dagopnames met betrekking tot chirurgie (behoudens zeer gespecialiseerde functies), geriatrie en inwendige geneeskunde. Campus Maaseik beschikt over een dienst intensieve zorgen en gespecialiseerde spoedgevallendienst met MUG.

Zowel in Bree als in Maaseik worden voor alle disciplines raadplegingen georganiseerd en is er een dienst medische beeldvorming aanwezig.

Onze locaties

Campus Maaseik

Camus Maaseik


Campus Bree

Directie

Algemeen directeur
Hans Ramaekers

Financieel directeur
Jonathan Dherde

Verpleegkundig-paramedisch directeur
Johan Cox

Hoofdgeneesheer
Dr. Frank Claessens


Ziekenhuisparameters

Webdesign door Bright Sites en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer