Veel gestelde vragen tijdens de infotentoonstelling

Op de animaties zien de gevels voor het nieuwe ZMK er mooi uit, maar hoe zullen deze er in het echt uit zien?
De nieuwe campus krijgt gebouwen in lichte witte gevels, met accenten in natuurlijke kleuren, waaronder houtbruin.  Dat geeft een moderne, frisse uitstraling en komt de integratie van het gebouw in de groene omgeving ten goede.  De gevels worden grotendeels bepleisterd, maar er zullen ook lichtgekleurde metalen panelen gebruikt worden, die eenvoudig te onderhouden zijn.

Is er in het nieuwe ziekenhuisgebouw ruimte voor kinderopvang voorzien?
In het nieuwe ziekenhuisgebouw is geen ruimte voor kinderopvang voorzien.  Op het domein van de campus is echter wel plaats om in de toekomst een nieuwe kinderopvang op te richten, indien dit nodig en wenselijk zou zijn.

Komt er ergens in het gebouw een geldautomaat om cash af te halen?
Er zal geen geldautomaat beschikbaar zijn op de campus.  Deze optie werd door het ziekenhuis onderzocht, maar leverde geen resultaat op.  Wel zal in het ziekenhuis gestreefd worden om elektronisch betalen op alle mogelijk plaatsen mogelijk te maken, bijvoorbeeld in de cafetaria, het winkeltje, de parkeerautomaten,…

Kan er een hotspot voor draadloos internet voorzien worden over het hele gebouw?
Ja, net als op onze huidige campussen in Bree en Maaseik zal er ook in het nieuwe ziekenhuis draadloos internet beschikbaar zijn over het hele gebouw.

Wordt er een stille ruimte voorzien met religieuze symbolen en kan er nog eucharistie gevierd worden?
Ja, op de gelijkvloerse verdieping van het “Hotel”-gebouw (patiëntenkamers), wordt een stille ruimte ingericht.  Hier kan ook eucharistie gevierd worden.

Zijn de patiëntenkamers ook functioneel voorzien op rolstoelgebruikers?
Absoluut.  Alle ruimtes in het ziekenhuis zijn vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  Ook de patiëntenkamers zijn ruim en hebben alle comfort voor rolstoelgebruikers.  De volledige bouwplannen werden door een erkend toegankelijkheidsbureau gescreend en goed bevonden.

Komt er een aparte ingang en aparte parking voor personeel?
Er is geen speciale personeelsingang voorzien.  Bij voorkeur gebruiken zowel patiënten, bezoekers en medewerkers de hoofdingang.  Het gebouw beschikt echter wel over meerdere ingangen rondom het gebouw, bijvoorbeeld achteraan voor de spoedafdeling of de logistiek.
Voor het personeel is een aparte parking voorzien, centraal gelegen op het terrein.

Komt er een speeltuintje in de buurt van de cafetaria?
Dit is een heel goed idee.
Deze mogelijkheid was tot nu toe nog niet in de plannen voorzien en zal dan ook zeker in overweging genomen worden.

Komen er rookruimtes in of aan het ziekenhuisgebouw?
De campus is een rookvrije zone, die al van buiten op het terrein begint.  In de centrale hal in het ziekenhuis wordt wel een goed uitgeruste rokersruimte voorzien.  Ook in de groene zone rond de gebouwen zal één specifieke openluchtrokersruimte afgebakend worden.

Met welke bomen wordt de buitenomgeving aangeplant?
De groene omgeving op de campus wordt aangeplant met streekeigen bomen en planten.  Er komen meer dan 50.000 bomen (laag- en hoogstammen), struiken, planten, bloemen en grassen.  Deze zullen rondom het gebouw een rustgevende groene ruimte met wandelpaden en een revalidatietuin vormgeven.  Vanzelfsprekend zal de aanplanting van allergene bomen zoveel mogelijk beperkt blijven.

Komt er een helihaven op de nieuwe ziekenhuiscampus?
Dit is een heel goed idee. 
Deze mogelijkheid was tot nu toe nog niet in de plannen voorzien, voornamelijk wegens de hoge eisen aan ruimte en middelen.  Weet dat het inrichten van een landplaats voor een helikopter geen verplichting is voor een ziekenhuis.

Zullen er veel nieuwe vacatures komen voor het nieuwe ziekenhuis?
ZMK zal met minstens het huidige personeelsaantal aan de slag gaan in het nieuwe ziekenhuis.  Uiteraard is het mogelijk dat er enkele vacatures in te vullen zijn.  Het is nog te vroeg om daar een exact antwoord op te geven.

Krijgt het nieuwe ziekenhuis ook een nieuwe naam?
Het ziekenhuis behoudt de huidige naam Ziekenhuis Maas en Kempen.  De naam dekt de lading: we zijn een ziekenhuis voor een regio van 85.000 inwoners van de regio Maas en Kempen in Noordoost Limburg.  De mensen kennen en herkennen ons ziekenhuis ook duidelijk onder deze naam.

Zal er veel geluidsoverlast zijn van het bouwverkeer voor de directe omwonenden?
Bij de studieopdracht van de nieuwbouw is veel aandacht gegaan naar de milieueffecten, ook tijdens de bouwwerken.  De geluidseffecten van ons bouwproject zullen vergelijkbaar zijn met deze van elk gelijkaardig bouwproject van deze omvang.  We streven ernaar om de geluidseffecten zo beperkt mogelijk te houden. Hierover zullen concrete afspraken gemaakt worden met de aannemer.

Wanneer zullen de werken effectief starten?
De nodige vergunningen zijn bekomen en de aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen, start binnenkort.  Volgens de planning starten de werken in januari 2014.

Wordt de verkeerssituatie in de omgeving geen groot probleem? Wie zorgt er voor oplossingen?
De stad Maaseik en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de eindverantwoordelijken voor de verkeerssituatie op de openbare weg.  AWV ontwerpt het plan om de verkeersafwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  Aan de hand van de resultaten van een MobiScan, uitgevoerd door Mobidesk Limburg, zal ZMK de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat haar medewerkers zich zo duurzaam mogelijk van en naar het ziekenhuis kunnen verplaatsen.

Komt er een rotonde aan de ingang van het ziekenhuis aan de Diestersteenweg?
Er komt geen rotonde. Agentschap Wegen en Verkeer geeft aan dat verkeerslichten de meest geschikte optie zijn.  De gedetailleerde plannen over de aansluiting van de campus met de Diestersteenweg worden momenteel door AWV opgemaakt.

Komen er voetpaden langs de Diestersteenweg?
De stad Maaseik en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de eindverantwoordelijken voor de verkeerssituatie op de openbare weg.  Zij verzekeren ons dat ze alle nodige maatregelen zullen nemen om het ziekenhuis op een veilige manier bereikbaar te maken, ook te voet en per fiets.

Wat gebeurt er met de oversteekplaatsen Kapelweg en Wurfelderweg, waar het nu al moeilijk oversteken is, vooral voor schoolgaande kinderen?
Dit terrein valt buiten het projectgebied van het nieuwe Ziekenhuis Maas en Kempen.  Voor meer informatie over de verkeerssituatie kan u terecht op de dienst mobiliteit van de stad Maaseik.

Wordt er gedacht aan het sluipverkeer dat vanuit Kinrooi door de Kriekelsheuvelweg, Kromme Kamp en Verloren Kost zal passeren?
Ook deze verkeerssituatie moet samen bekeken worden met AWV en de stad Maaseik.  In de bewegwijzering en aanrijroutes naar het ziekenhuis zal toegezien worden op een eenduidige markering en plaatsing van verkeersborden.  Het is alleszins niet de bedoeling om sluipverkeer te creëren.

 

U kan hier ook de pdf bekijken of downloaden.

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer