Nieuwsberichten

Vacatures jobstudenten 2020

vrijdag, 31 januari 2020

Voor de maanden juli en augustus hebben we een aantal open vacatures voor jobstudenten in:

  • de keuken
  • de schoonmaak 

 

Studenten die minstens 16 jaar zijn op hun eerste werkdag, kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen als jobstudent door een mail sturen met sollicitatiebrief en CV naar sollicitaties@zmk.be voor 31/01/2020.

Bij toewijzing krijgen familieleden van eigen medewerkers voorrang.

In de loop van februari wordt bepaald welke jobstudenten zullen worden weerhouden.  Op het laatste DC van februari 2020 worden de jobstudenten goedgekeurd.   

Jobstudenten worden persoonlijk verwittigd per mail.

Nieuwe arts: Dr. Machiel Smid – geriater.

woensdag, 1 januari 2020

Dr. Smid behaalde zijn artsendiploma aan de Universiteit Maastricht. Zijn specialistenopleiding interne geneeskunde volbracht hij in het MUMC te Maastricht o.l.v. Prof. Stehouwer en Prof. Koopmans, de differentiatie ouderengeneeskunde eveneens in het MUMC o.l.v. Dr. Mulder.

Sinds december 2011 werkte hij in Orbis Medisch Centrum te Sittard, later gefuseerd tot Zuyderland. Hij zal per 1 januari 2020 beginnen in het ZMK. 

dr. Machiel Smid

Nieuwe arts: Dr. Katrien De Coster – urologe

woensdag, 1 januari 2020

Dr. Katrien De Coster behaalde haar artsendiploma aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2013.  Hierna specialiseerde zij zich verder in de Urologie.  De basisjaren heelkunde werden gevolgd in UZ Leuven en ZNA Jan Palfijn te Merksem.  Tijdens de opleidingsjaren urologie was ze werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s Hertogenbosch (Nederland) o.l.v. prof. dr. H. P. Beerlage, AZ Klina te Brasschaat o.l.v. Dr. G. Tailly en gedurende 2 jaar in UZ Leuven o.l.v. prof. Dr. D. De Ridder.  Ze behaalde haar erkenning als uroloog in 2019.

Ze heeft zich gedurende haar opleiding toegespitst op de pediatrische, reconstructieve en functionele urologie. Het komende jaar zal ze zich in deze subspecialisaties nog verder verdiepen 1 dag per week in UZ Gent.

dr. Katrien De Coster

Nieuwe arts: Dr. Susilo David - radioloog.

woensdag, 1 januari 2020

Dr. David Susilo behaalde zijn artsendiploma aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Zijn specialistenopleiding radiologie volbracht hij in Nederland (Meander Medisch Centrum, UMCG, Deventer Ziekenhuis, LUMC). Aanvullende werkervaring heeft hij opgedaan in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt.

Hij is gestart in Ziekenhuis Maas en Kempen op 1 januari 2020 en vervangt dr. Philippe Dirickx die sinds 31 december geniet van zijn pensioen.

dr. Susilo David

Start Dr. Kartrien Van Pelt - Klinisch biologe

woensdag, 1 januari 2020

Dr. Kristien Van Pelt behaalde in 2003 haar artsendiploma aan de K.U.Leuven met grote onderscheiding.  Als assistent Klinische Biologie werd zij opgeleid in de UZ Leuven, het OLV Ziekenhuis van Aalst, het AZ Sint-Jan Brugge en op de dienst voor het Bloed van het Rode Kruis Vlaanderen.  Ook nam zij deel aan een observership ‘Special Coagulation’ in het MGH (Harvard) te Boston, Massachusetts (USA) bij prof. Dr. E. Van Cott.

Vanaf 2009 is zij actief in het laboratorium Klinische Biologie in de domeinen stolling, transfusie en (onco)-hematologie.  Tevens is zij medisch diensthoofd van de ziekenhuisbloedbank, voorzitter van het transfusiecomité, kwaliteitsverantwoordelijke (het laboratorium is ISO 15189 geaccrediteerd) en lid van de federale stuurgroep BeQuinT (optimalisatie van het transfusiebeleid in België).

In ZMK zal zij het laboratorium ondersteunen in de domeinen transfusie en hemovigilantie binnen het samenwerkingsverband ZMK/ZOL in het kader van Microbiologie, Ziekenhuishygiëne en Hemovigilantie.

dr. Van Pelt Kristien

ZOL en ZMK kiezen voor verregaande integratie

dinsdag, 10 december 2019

Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) en het ZOL werken naar een verregaande integratie toe met drie duidelijke doelstellingen voor ogen: topzorg garanderen in de regio Maasland en Oost-Limburg, de tewerkstelling in ZMK maximaal behouden en dit alles binnen een gezond en stabiel financieel kader.

De ziekenhuissector bevindt zich in een precaire situatie. Ieder jaar worden de middelen schaarser en neemt het aantal ziekenhuizen toe dat in Vlaanderen in de rode cijfers gaat. Vooral de kleinere ziekenhuizen krijgen het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Samenwerking tussen ziekenhuizen dringt zich meer en meer op en vanuit de overheid wordt opgeroepen om regionale netwerken te vormen.

Binnen dit kader werden recent de banden tussen ZMK en ZOL nauwer aangehaald met het oog op de intentie tot een integratie van ZMK in ZOL. Er werd verkend op welke manier de historisch goede samenwerking nog nauwer kon geformaliseerd worden. Met drie doelstellingen voor ogen: de patiënten van het Maasland en Oost-Limburg door een behoud van het medische aanbod van de best mogelijke zorgen blijven voorzien, ten tweede het streven naar een maximaal behoud van de tewerkstelling bij ZMK en als laatste dit alles binnen een gezond en stabiel financieel kader. 

Dit leidde tot de ondertekening van een groeperingsovereenkomst tussen ZMK en ZOL om in aanloop naar een verdere integratie tussen beide ziekenhuizen toch al op een zeer nauwe manier samen te werken op medisch en niet-medisch vlak. Het is de bedoeling dat binnen het jaar ZMK en ZOL zullen geïntegreerd zijn tot één ziekenhuis. Deze beweging moet zuurstof geven aan de verdere specialisatie en uitbouw van expertfuncties in de regio Maasland en Oost-Limburg waardoor de kwaliteit van de zorg en de medische behandelingen nog zal toenemen.

Deze overeenkomst past tevens in de ontwikkeling van de ziekenhuisnetwerken in België en zal een onderdeel zijn van een bredere samenwerking binnen het ziekenhuisnetwerk Noordoost-Limburg, samen met het Mariaziekenhuis Noordoost Limburg.

Inkomhal ZMK

Afbeeldingsresultaat voor zol

 

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer