Nieuwsberichten

COVID-19 - Beperkt bezoek mogelijk - UPDATE

dinsdag, 15 september 2020

Aan alle bezoekers
Vanaf 02-06-2020 wordt, met goedkeuring van de overheid, terug beperkt bezoek toegelaten in het ziekenhuis.

Welke begeleiders/ bezoekers zijn wel toegelaten?


Gelieve onderstaande bezoekuren en regels te respecteren:

 • Consultatie: ÉÉN BEGELEIDER PER PATIËNT toegelaten.

 • Dagopname: GEEN BEGELEIDING toegelaten (excl. besproken uitzonderingen).

 • COVID afdelingen: één bezoeker/week vanaf 7 dagen opname, gedurende 1 uur.
  Altijd in overleg met de afdeling.


 • Ouderenpsychiatrie: ÉÉN VASTE BEZOEKER PER PATIËNT PER WEEK.

 • Pediatrie:
  • Hospitalisatie: BEIDE OUDERS/VOOGDEN PER PATIËNT toegelaten.
  • Dagopname: Eén van beide OUDERS/VOOGDEN PER PATIËNT toegelaten.

 • Intensieve zorgen:
  • Twee vaste bezoekers gelijktijdig i.k.v. een vlotte informatieoverdracht, uitzonderingen in overleg met de afdeling.

 • Alle andere afdelingen: TWEE VASTE BEZOEKER PER PATIËNT PER WEEK mogen elkaar dagelijks afwisselen.
  Let op: Max. 1 bezoeker/dag.  Iedere week kunnen 2 andere bezoekers aangeduid worden.  toegelaten. (m.u.v. familieleden die komen waken bij stervende patiënten indien afgesproken met de afdeling)

 

Wie mag niet op bezoek komen?

 • Bezoekers met symptomen van een mogelijke COVID-19 besmetting.
 • Bezoekers die gecontacteerd zijn door de dienst contact-tracing.
 • Kinderen jonger dan 18 jaar (m.u.v. broertjes en zusjes op materniteit).
 • Personen die de laatste 14 dagen teruggekomen zijn uit een rode zone.  De kleurcode van het moment van vertrek geldt.

 

Bezoekuren:

Type afdeling Bezoekuren
Heelkunde, Geriatrie, Revalidatie, Interne geneeskunde 15u-18u
Ouderenpsychiatrie 15u-16u30
ICU / Medium Care 15u30 – 16u
Pediatrie 24u/24u (enkel ouders/voogd)
Materniteit

OF 24u/24u indien de partner overnacht
OF 8u – 18u indien de partner niet overnacht
OF 15u -18u partner samen met broertje(s) en/of zusje(s) van de baby.

 

Waar dient u zich aan te houden?

 • Handhygiëne en 1,5m afstand wordt overal en altijd gerespecteerd.
 • Mondmaskers blijven aan tot buiten het ziekenhuis.
 • Op de afdeling blijven patiënten en bezoekers op de kamer
  • Het is wel toegestaan samen naar het bezoekersrestaurant "Bar Bouffe" te gaan.
 • U kan ten laatste om 18u het ziekenhuis verlaten, daarna sluit de deur.


Hartelijk dank voor uw medewerking,
Directie ZMK

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer