Nieuwsberichten

Coronavirus - brengen & afhalen zuivere/vuile was

donderdag, 9 april 2020

Beste patiënt en/of familielid,

Om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, willen we u informeren over de nieuwe richtlijnen betreffende het brengen en afhalen van zuivere & vuile was tussen onze patiënten en diens familie:

 • ZMK voorziet dagelijks twee momenten voor het aanleveren van zuivere was en/of het afhalen van vuile was, namelijk:

 

Weekdagen (maandag tem vrijdag)

Weekend (zaterdag en zondag)

Afhaalmoment 1

10u45 – 12u45

 

Afhaalmoment 2

15u00 – 17u00

14u00 – 16u00

 

De afhaling vindt plaats aan het onthaal onder begeleiding van één van onze medewerkers. Het onthaal is bereikbaar via de voordeur van het ziekenhuis.

 

 • Gelieve te parkeren op de bezoekersparking en niet door te rijden tot aan de voordeur van het ziekenhuis. U kan hier kosteloos parkeren.

 

 • Gelieve u te houden aan de nodige voorzorgsmaatregelen:
  • Houd 1,5 m afstand van andere wachtende familieleden/personeelsleden.
  • Beperk uw vragen en aanwezigheid tijdens deze momenten tot het minimum.
  • Indien u verkoudheidssymptomen vertoont, laat de was door iemand anders brengen/afhalen.

 

 • Samen met deze brief ontvangt u extra patiëntklevers. Kleef steeds een patiëntklever op de zak met zuivere kledij die u naar het ziekenhuis brengt. Dit helpt ons om de juiste kledij bij de juiste patiënt te krijgen.
  • Let op: Gebruik steeds een zuivere zak voor het aanleveren van de zuivere was.

Deze regeling gaat in vanaf dinsdag 17/03/2020.

Voor patiënten met een vermoeden van- of een bevestigde Corona gelden volgende wasvoorschriften:

 • Was de kledij op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°C of meer)
 • Was onmiddellijk grondig de handen na het hanteren van de vuile was.  

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Directie ZMK

COVID-19 - actueel thuismedicatieschema

donderdag, 2 april 2020

Belang van een actueel thuismedicatieschema


Om u goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie u
thuis neemt.  Breng daarom altijd een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis. Tijdens de
COVID 19 epidemie is dat extra belangrijk.


Wat is een medicatieschema?

Een medicatieschema is een duidelijk en volledig overzicht van alle medicatie die u neemt
- Medica tie die u regelmatig neemt
- Medicatie die u maar één keer per week of per maand neemt
- Puffers
- Oogdruppels
- Medicatie die u zonder voorschrift bij de apotheker koopt.
- Enz.


Vermeld in het schema ook welke geneesmiddelen u niet verdraagt of waar u allergisch aan bent.


Een medicatieschema invullen

Via onderstaande link vindt u deze info en een leeg medicatieschema.  Vul het zelf in of vraag hulp aan een
familielid, een thuisverpleegkundige, uw apotheker of uw huisarts.

Bewaar het ingevulde schema in uw portefeuille, handtas of gsm.  Zo hebt u het bij de hand als u
onverwachts naar het ziekenhuis moet vertrekken.


Extra belangrijk bij COVID-19
Als u met een vermoeden van COVID
19 naar de Spoedgevallendienst komt, is het extra belangrijk om aan het medicatieschema te denken.

Vaak worden patiënten doorverwezen via een triagecentrum en niet door de vaste huisarts die een
goed beeld heeft van de thuismedicatie.  In deze uitzonderlijke situatie mag er ook geen familielid bij de
patiënt blijven die ons informatie kan geven.  Een correct ingevuld medicatieschema is dus van
levensbelang.

download hier de informatie en het lege medicatieschema.

COVID-19 - STEUN ONZE PATIËNTEN MET EEN GIFT

donderdag, 2 april 2020

corona virs

Omdat we veel vragen krijgen van mensen die graag een steentje willen bijdragen, hebben we een rekeningnummer geopend waarop u een bijdrage naar keuze kan storten. Wij besteden dit geld aan de beleving van onze patiënten, zodat zij deze moeilijke periode op een meer aangename manier kunnen doorkomen.

U kan uw bijdrage overmaken op rekeningnummer BE98 7350 0454 0493 van ZMK.

 

Alvast van harte bedankt!

Coronavirus - informatie bezoekers - GEEN BEZOEK

woensdag, 25 maart 2020

Coronavirus Covid 19: graag brengen we onderstaande informatie en richtlijnen voor bezoekers onder uw aandacht. Deze richtlijnen kunnen regelmatig wijzigen en zullen up to date gehouden worden. Gelieve onze website of Facebookpagina in het oog te houden.

Informatie / richtlijnen voor ALLE bezoekers

Vanaf 14-03-2020 wordt, op bevel van de overheid, ALLE BEZOEK VERBODEN aan algemene (incl. universitaire), psychiatrische en revalidatie-ziekenhuizen, met uitzondering van volgende groepen:

 • Vrijwilligers en stagiairs: een registratiesysteem moet worden voorzien
 • Eén of beide ouders (of gelijkgesteld) van pasgeborenen en kinderen van minder dan 18 jaar die gehospitaliseerd zijn.
 • Bezoekuren kraamafdeling (enkel voor partner): partner mag blijven slapen en mag éénmaal per dag op bezoek komen tussen 8u en 18u. Er wordt wel verzocht op de kamer te blijven.
 • Onmiddellijke naasten (partner en kinderen van patiënt zonder partner, niet beperkt in tijd) van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn
 • Patiënten die op een dringende raadpleging komen, moeten dat alleen doen en mogen dus geen begeleider meer meebrengen.
  Er zijn twee uitzonderingen:
  • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar
  • Mensen die slecht te been zijn (rolstoel,...)
 • Tolken

Gelieve bovenstaande richtlijnen strikt na te leven.

Directie ZMK

 

bescherm jezelf tegen virussen

COVID-19 - info voor patiënten met inflammatoiredarmziekten

maandag, 23 maart 2020

COVID-19 - veel gestelde vragen van zwangere vrouwen

donderdag, 19 maart 2020

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Download hier de pdf-versie.

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. 

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was en je minstens 7 dagen geen symptomen vertoont, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik).

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken. Als de infectie meer dan 14 dagen geleden was en je minstens 7 dagen geen symptomen vertoont, kan dit via de raadpleging doorgaan. Indien dit niet het geval is, neem je contact op met de gynaecoloog of verloskamer.

Is coronabesmetting een reden om mij te laten induceren?

Zo u niet ernstig ziek bent, is dit zelfs een reden om u niet te laten inleiden zodat u uw kindje antistoffen kan doorgeven. Indien u vermoedt dat u corona besmet bent én ernstig ziek bent, meldt u zich aan via spoedgevallen na telefonisch contact met de verloskamer en zal de gynaecoloog beslissen wat het beste is voor moeder en kind. Een coronabesmetting op zich is dus geen reden voor een inleiding of keizersnede.

Is het coronavirus een reden om thuis te blijven van het werk?

In principe is er voor zwangeren geen reden tot werkstop indien je de geadviseerde maatregels toepast. Overleg dit eerst met je werkgever/bedrijfsarts. 

Ik krijg een geplande keizersnede?

Deze gaan gewoon op de afgesproken datum door. 

Mag ik mijn kinkhoestvaccinatie laten zetten?

De meningen zijn hierover verdeeld. Volgens ons mag u dit gewoon laten zetten. Ook de baby’s en kinderen hun vaccinatieprogramma loopt gewoon door.

Coronavirus - Afdeling Verloskunde en Gynaecologie

woensdag, 18 maart 2020

Om jullie op de hoogte te houden van de meest recente maatregelen en aanpassingen van onze dienst, verwijzen wij graag door naar: kraamafdeling

Hou deze pagina dus zeker de komende tijd in de gaten.

Coronavirus - Bevallingen

dinsdag, 17 maart 2020

Mogen we vragen, als u komt bevallen, om voor uw vertrek thuis even het verloskwartier te bellen en op de hoogte te brengen van uw komst. U vindt dit nummer onderaan op uw afsprakenblad.

Tussen 18u en 8u dient u binnen te komen via spoed. Het is belangrijk dat de vroedvrouw de dienst spoedgevallen kan verwittigen, zodat zij weten dat u eraan komt. Op deze manier willen we de doorlooptijd op spoed zo kort mogelijk houden.

De Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie heeft het advies gegeven dat de partner zijn/haar vrouw/vriendin steeds kan bezoeken. Hierdoor komt het eerder advies van bezoek door de partner tussen 14u en 18u te vervallen!

Blijven slapen in het ziekenhuis is echter niet toegelaten.

Jobs bij ZMK

Er zijn momenteel geen vacatures.


Werken bij ZMK

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer