Missie en visie

De maatschappelijke opdracht van ZMK is een hoogkwalitatief basisziekenhuis te zijn voor de inwoners van haar regio. Hiertoe werd in 2017 een volledig nieuw ziekenhuis gebouwd.

De kernwaarden “Gedreven”, “Inlevend”, “Deskundig” en “Samenwerkend” zijn onze GIDS naar veilige,  effectieve, efficiënte en betaalbare kwaliteitszorg.

 • Gedreven: onstilbare drang om excellente zorg aan te bieden vanuit intrinsieke motivatie, passie en enthousiasme; vastberadenheid en inzet om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.
 • Inlevend: zich verplaatsen in de situatie en gevoelens van anderen (patiënten, collega’s, etc.); empathisch communiceren en correct interpreteren van verbale – en non-verbale boodschappen.
 • Deskundig: excelleren in onze vakgebieden door de aanwezigheid van goed opgeleide artsen en medewerkers; stimuleren tot en ondersteunen van levenslang leren.
 • Samenwerkend: organiseren van zorg vanuit een multidisciplinaire visie met inbreng van- en respect voor ieders expertise; gezamenlijk streven naar het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.


We ademen deze kernwaarden en passen ze toe in onze dagdagelijkse werking op niveau van elk individu, de organisatie en de samenleving. De kernwaarden zijn niet enkel waarneembaar in onze werking maar ook effectief zichtbaar in de vorm van kernwoorden in en rondom het ziekenhuis (Samen, Uniek, Respect, Kracht, Echtheid, Intens, Anders, Fier, Ik). 

De zorgverleners van ZMK leven zich in en bieden zorg op maat voor elke patiënt

De beperkte omvang van ons ziekenhuis maakt dat onze artsen en medewerkers dichter bij elkaar en bij de patiënten en hun familie staan. Mede hierdoor kan optimaal ‘zorg op maat’ geleverd worden en wordt elke patiënt en zijn familie maximaal betrokken bij het zorgproces. We benaderen elke patiënt anders, met respect voor diens ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, ongeacht inkomen of vermogen. Hierbij streven we naar een totaal welzijn van onze patiënten, zowel op lichamelijk, geestelijk, sociaal als existentieel vlak.


ZMK is fier op de deskundigheid en gedrevenheid van haar artsen en medewerkers

Om deskundige artsen en medewerkers aan te trekken en te behouden, investeren we in een aantrekkelijk en motiverend werkklimaat. Artsen en medewerkers voelen zich hierin geapprecieerd, gerespecteerd en evenwaardig en worden gestimuleerd tot permanente professionele ontplooiing. Ons uniek nieuw ziekenhuis in een groene omgeving creëert een gebruiksvriendelijke en duurzame werkplaats voor onze artsen en medewerkers.


ZMK streeft naar optimale samenwerking zowel binnen als buiten haar muren

We communiceren open en werken onderling steeds samen om de best mogelijke zorg- en dienstverlening te waarborgen.  Vanuit het principe van ketenzorg, beseffen we dat we een essentiële schakel zijn in het zorgtraject dat een patiënt doorloopt. De samenwerking met onze netwerkpartners is essentieel voor de uitbouw van kwaliteitsvolle en efficiënte zorg. We verwijzen waar nodig patiënten door naar gespecialiseerde ziekenhuizen. Door samen te werken met huisartsen, woon- en zorgcentra, thuiszorgdiensten en patiëntverenigingen zorgen we tevens voor een aangepaste omkadering voor en na behandeling in het ziekenhuis.

7 pijlers

Rekening houdend met dit uitgangspunt, zijn er 7 pijlers waarop ZMK zich verder wenst te ontwikkelen:

 1. Acute internistische en chirurgische zorg met hoge, gestandaardiseerde kwaliteit en garantie op patiëntveiligheid;

 2. Moeder en kind;

 3. (Locomotorische) revalidatie;

 4. Geriatrie en zorgaanbod inspelend op de vergrijzing van de bevolking met chronische multipathologieën;

 5. Gerontopsychiatrie (in samenwerking met Medisch Centrum Sint Jozef Munsterbilzen);

 6. Kritieke diensten: Spoedgevallen, operatiekwartier en intensieve zorgen;

 7. Medisch-technische diensten (o.a. Medische beeldvorming, laboratoria en ziekenhuisapotheek) om bovenstaande diensten op een correcte wijze te ondersteunen en mogelijk te maken.

 

 

Onze locaties

Campus Maaseik

Camus MaaseikDirectie

Algemeen directeur
Hans Ramaekers

Financieel directeur
Stevens Benny

Verpleegkundig-paramedisch directeur
Johan Cox

Hoofdgeneesheer
Dr. Frank Claessens

 

Ziekenhuisparameters

Webdesign door en Ziekenhuis Maas en Kempen

Disclaimer